บทความจากเรา

บทความ สาระ เกี่ยวกับ EIA/IEE ข้อมูลกฏหมายใหม่ และความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม

Envisign Co.,Ltd

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตเลขที่ 17/2555 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และขึ้นทะเบียนเป็นบริษััทที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยสำนักบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง เป็นบริษัทที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 3325

Read more

ผลงานของเรา

ENVISIGN มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในงานด้านการศึกษา EIA IEE EHIA SEA การศึกษาความเหมาะสมและอื่นๆ

10

Years of Experience

1000+

Happy Clients

2000+

Finished Projects

1500+

Cup of coffee

ข่าวสารจากเรา

ข่าวสารการจัดประชุม เอกสารเผยแพร่ และข่าวสารรับสมัครงาน

ข่าวสารรับสมัครงาน

รับสมัครงาน : วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

September 27, 2018
การประชุม

ประกาศเรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง

January 18, 2024
การประชุม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งที่ 1 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ตาก2-แม่สอด (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

August 5, 2020

สนใจร่วมงานกับเรา สามารถฝากประวัติไว้กับเราได้ทันที

There are many ways to contact us. You may drop us a line, give us a call or send an email, choose what suits you the most.

WORK WITH US