สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เสื้อยูนิฟอร์ม ฯลฯ

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุม ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานเพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บจก.ฟาร์อิสท์อุตสาหกรรม ที่อยู่ 148 ม.4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

อัตรา                                

 • 1 อัตรา

เงินเดือน

 • ตามประสบการณ์และค่าความสามารถ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบ รด. ปี3
 • มีประสบการณ์ในการทำงานควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย 1-2 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และทำงานเป็นกะได้

สถานที่ติดต่อ

 • บจก.ฟาร์อิสท์อุสาหกรรม ที่อยู่ 148 ม.4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ติดต่อ

 • คุณจินดาภรณ์ สวยงาม เบอร์โทร 087-669-8949

หรือฝากประวัติได้ที่ คลิ้ก