ตำแหน่งเปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้


  • พนักงานธุรการรับส่งเอกสาร View detail
  • วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน View detail
  • นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส View detail
  • นักวิชาการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม View detail