การประชุม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งที่ 1 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ตาก2-แม่สอด (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

August 5, 2020
การประชุม

สรุปผลการประชุมฯ ครั้งที่ 1 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ตาก2-แม่สอด (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

August 5, 2020
การประชุม

สรุปผลการประชุมฯ ครั้งที่ 1 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ตาก2-แม่สอด (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

August 5, 2020
การประชุม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งที่ 1 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ตาก2-แม่สอด (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1)

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

August 5, 2020
ข่าวสารรับสมัครงาน

รับสมัครงาน : วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

September 27, 2018
ข่าวสารรับสมัครงาน

รับสมัครงาน : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส

September 27, 2018