การประชุม

สรุปผลการประชุมฯ ครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าสุรินทร์ (โครงการ 3) ของ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

November 8, 2018
การประชุม

สรุปผลการประชุมฯ ครั้งที่ 2 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

November 8, 2018
การประชุม

สรุปผลการประชุมฯ ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

November 8, 2018
การประชุม

สรุปผลการประชุมฯ ครั้งที่ 1 โครงการผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

November 8, 2018
การประชุม
ข่าวสารรับสมัครงาน

รับสมัครงาน : วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

September 27, 2018
ข่าวสารรับสมัครงาน

รับสมัครงาน : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส

September 27, 2018
การประชุม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมฯ โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี (ส่วนต่อขยาย) บริเวณเฟส 8 เฟส 10 และไปยังบริษัท หยวนเด้น อินดัสเตรียล จำกัด

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร อมตะ เซอร์วิส เซนเตอร์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

September 26, 2018
ข่าวสารรับสมัครงาน

รับสมัครงาน : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม

September 6, 2018