สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA
 • ท่องเที่ยวประจำปี/เสื้อยูนิฟอร์ม ฯลฯ
 • เงินรางวัลประจำปี

รายละเอียดของงาน

 • ศึกษารายละเอียดโครงการ สภาพแวดล้อมทั่วไป ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำมาตรการแก้ไขป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA IEE SIA HIA EHIA ประเภทโครงการท่อส่งก๊าซฯ โครงการสายส่งไฟฟ้า โครงการอาคารพักอาศัย โครงการจัดการลุ่มน้ำ โครงการนิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ
 • วางแผนงานลงพื้นที่สำรวจ รวบรวมข้อมูลโครงการ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 • ช่วยงานบริหารจัดการโครงการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ชำนาญการ
 • ติดต่อประสานงานโครงการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพฯ

อัตรา                                

 • 1 อัตรา

เงินเดือน

 • ตามประสบการณ์และค่าความสามารถ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษา ปริญญาตรี-โท คณะวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ และขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจคลิ้ก สมัคร