00005

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการรับส่งเอกสาร

สถานที่ปฏิบัติงาน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์

อัตรา 1

รายละเอียดงาน

  1. รับส่งเอกสารตามหน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชน
  2. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มงานเอกสาร
  3. ขับรถบงพื้นที่ภาคสนาม ทั้งในและต่างจังหวัด
  4. งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. บริษัทมีสวัสดิการ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ AIA และเสื้อยูนิฟอร์มให้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ปวช, ปวส เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

2.มีประสบการณ์ด้านงานรับ-ส่งเอกสาร

3.ติดต่อประสานงานจัดส่งเอกสารได้

4.มีความสุภาพ รับผิดชอบต่อหน้าที่,ซื้อสัตย์,ขยัน,และอดทน

5.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์

6.สามารถขับรถออกพื้นที่ต่างจังหวัดได้

สถานทีปฏิบัติงาน

อาคารวิชั่นบิสิเนสปาร์ค ชั้น 3 ซอยรามอินทรา 55/8

ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขo กทม.10230 

ผู้ติดต่อ

คุณพิชญ์สุกานต์ เมธีวัชรโสภณ 02-347-0154-5, 089-893-2291