ชื่อโครงการ : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเพชรเกษม 2                                             

ที่ตั้งโครงการ : ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 35-37 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ                                  ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด

สถานะโครงการ : จบโครงการ