ชื่อโครงการ : การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) โครงการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดสระบุรี

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด

สถานะโครงการ : จบโครงการ