ชื่อโครงการ : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการมาลีบู เขาเต่า

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท เอ็มทะเล จำกัด

สถานะโครงการ :  จบโครงการ