ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น-ชะอำ เทศบาลเมืองชะอำ

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของโครงการ : นางทิพย์รัตน์ ตรงศิริ

สถานะโครงการ : จบโครงการ