ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางปะกอก 1/1

ที่ตั้งโครงการ : ถนนสุขสวัสดิ์  กรุงเทพฯ

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : ปริษัทกลุ่ม โรงพยาบาลบางปะกอก จำกัด

สถานะโครงการ : จบโครงการ