ชื่อโครงการ : การจัดทำรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(ESA)โครงการผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

ที่ตั้งโครงการ : ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดี-รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด

สถานะโครงการ : จบโครงการ