ชื่อโครงการ : งานทบทวนและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลสำนักทอง  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บจก.ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร้ส์

สถานะโครงการ : จบโครงการ