ชื่อโครงการ : งานศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination; IEE) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal)

ที่ตั้งโครงการ : 1. พื้นที่ทหารเรือ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 2. พื้นที่ฐานทัพเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 3. พื้นที่มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สถานะโครงการ : จบโครงการ