ชื่อโครงการ : การเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศสำหรับโรงไฟฟ้า

ที่ตั้งโครงการ : จ.ร้อยเอ็ด จ.บุรีรัมย์

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : กกพ.

สถานะโครงการ : จบโครงการ