ชื่อโครงาร : การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 จาก KP47 ถึง KP53

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สถานะโครงการ :  จบโครงการ