ชื่อโครงการ การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนต่อขยาย)

ที่ตั้งโครงการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดระยอง

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

สถานะโครงการ : จบโครงการ