ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (ส่วนต่อขยาย)

ที่ตั้งโครงการ : บริเวณนิคมอุตสาหกรรม  นวนคร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

สถานะโครงการ : จบโครงการ