ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบางปะกอก ถนนพรานนก

ที่ตั้งโครงการ : ถนนพรานนก แขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บจก.บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป

สถานะโครงการ : จบโครงการ