ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมลำพูน 2

ที่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมลำพูน 2

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท ซับเบิร์บ เอสเต็ท จำกัด

สถานะโครงการ : จบโครงการ