ชื่อโครงการ : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (ระยะก่อสร้าง พ.ศ.2558) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (เฉพาะแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติส่วนที่ 1; Line L)

ที่ตั้งโครงการ : เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สถานะโครงการ : จบโครงการ