ชื่อโครงการ : งานโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนบน และระบบผันน้ำ  จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และตำบลหนองปรือ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน

สถานะโครงการ : จบโครงการ