ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ)

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลคลองสวน และตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สถานะโครงการ : จบโครงการ