ชื่อโครงการ : รายงานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนต่อขยาย) ไปยังบริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

สถานะโครงการ : จบโครงการ