ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้

ที่ตั้งโครงการ : ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต้

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สถานะโครงการ : อยู่ระหว่าดำเนินการศึกษาฯ