ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางละมุง2-ปลวกแดง (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)และ โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมบางละมุง2-บางละมุง2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาฯ