ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

สถานะโครงการ : จบโครงการ