ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวชิราลงกรณ-สถานีไฟฟ้าสังขละบุรี (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1)

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาฯ