ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม (ER) โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนต่อขยาย) ไปยังบริษัท นิชโช ไซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โชวะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

สถานะโครงการ : จบโครงการ