ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม (ER) โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนต่อขยาย) ไปยังบริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

สถานะโครงการ : จบโครงการ