ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี กรณีเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) และสถานีนพรัตน์ (PK26)

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด

สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาฯ