ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือบ้านดอน (ส่วนขยาย) ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ตั้งโครงการ: ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาฯ