ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อไปยังคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง   สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อลูกค้า/เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สถานะโครงการ : จบโครงการ